นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

Ico48

เรียน คุณวรรณี ศักดาณรงค์
คิดว่าทาง สมศ. น่าจะมีข้อมูลดังกล่าวแล้วในขณะ ลองเปิดเว็บ สมศ. หรือติดต่อ สมศ. นะครับ

โชคดี