นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

Ico48
วรรณี ศักดาณรงค์ [IP: 110.49.225.51]
30 มีนาคม 2554 21:33
#64623

ต้องการรูปแบบ  หรือแบบฟอร์มมาตรฐาน  ตัวชี้วัดของสถานศึกษา  ที่  สมศ.  จะประเมิน