นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กินยาแล้วนอนทันทีอาจตายได้

Ico48

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับแชร์ที่ดีๆ เกี่ยวกับเรื่อง การทานยา

 

ซึ่งหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา ยอมรับว่า ทานยาแล้วนอนทันที เหมือนกัน แต่โชคดีที่ไม่เกิดอะไรขึ้น อาจเพราะยาที่ทานไม่มีฤทธิ์รุนแรง

 

เมื่อทราบแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการระมัดระวังต่อไปค่ะ

 

หญิงลี่