นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดูละครแล้วย้อนมองตัวเอง

Ico48
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น โดยร่วมบริจาคเงินสมทบ “กองทุนเยียวยาเพื่อผู้ประสบภัย”   ได้ที่  กองคลัง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่   หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ชื่อบัญชี “ กองทุนเยียวยาเพื่อผู้ประสบภัย ”
เลขที่บัญชี  565-4-410322  ภายในวันที่  31 มีนาคม  2554  และกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน ที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  โทรสาร 0 7455 8957