นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เครื่องวัดความสุข

Ico48

ประเด็นสำคัญอันนึง คือเรื่องการกินอาหารเช้า ดูความสำคัญของอาหารเช้าที่http://share.psu.ac.th/blog/note1/1988

 

เนื้อหาเต็ม: เครื่องวัดความสุข