นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักการดำเนินชีวิตแบบมีเป้าหมาย

Ico48
[IP: 118.175.78.3]
01 มีนาคม 2554 09:33
#63973

ดีครับ ชีวิตคนเราอย่าลืมว่ามีทั่งสุขและทุกข์ การที่คนเราจะดำเนินชีวิตที่ดีได้