นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การกรีดยาง

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
21 Febuary 2011 12:21
#63817

คุณนิด และทุกท่าน คณะมีการจักจะแจ้งให้ทราบ

ตอนนี้อาจนิดต่อสอบถาม สกย. ในพื้นที่ซึ่งมักมีโครงการอบรมอยู่เสมอ

 

 

เนื้อหาเต็ม: การกรีดยาง