นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เครื่อง Freeze dryer (เครื่องทำแห้งตัวอย่าง)

Ico48
นศ.ป.โท [IP: 192.168.100.112]
15 กุมภาพันธ์ 2554 21:27
#63709
ถ้าต้องการให้ทำแห้งสารสกัด จะต้องนำไประเหยเองก่อน หรือว่าเอาสารสกัดมาให้ที่ศูนย์ฯ ระเหย แล้วไปทำแห้งเองคะ แล้วอยากทราบว่าคิดราคายังไงคะ ขอบคุณคะ