นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อินเตอร์เน็ต ADSL ใน มอ. ใช้ไม่ได้

Ico48

ขอขอบคุณ คุณศักดิ์ชัยTOT  และทีมงานมากครับ  ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันให้บริการที่ดี ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจครับ   ซึ่งผมก็คาดหวังว่าการแข่งขันอย่างเสรีจะทำให้เกิดการแข่งขันกันให้บริการที่ดี  ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการครับ

ข้อคิดที่ได้อีกประการคือ การสื่อสาร   หรือการร้องเรียนแจ้งปัญหา แม้ว่าจะมีหลายช่องทาง  แต่อาจจะมีประสิทธิภาพต่างกัน และหากมีเสียงช่วยกันมากอาจจะทำให้มีผลดีขึ้นครับ

 ผมต้องขออภัยที่คิดช้าทำช้า ไปหน่อยครับ เพราะมัวแต่สอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน หลายครั้งมาก มาเป็นเวลานานแล้ว  และบอกกันว่าช่วยกันโทรไปแจ้ง แต่ต่างคนต่างทำอาจไม่เกิดผลเช่นนี้ครับ   ขอขอบคุณทุกท่านครับ