นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อินเตอร์เน็ต ADSL ใน มอ. ใช้ไม่ได้

Ico48
เรียนทุกท่าน และท่าน ศักดิ์ชัย TOT
 
ขอขอบพระคุณท่าน ศักดิ์ชัย TOT มากครับที่เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 ได้จัดทีมทีโอทีเข้ามาเปลี่ยนอุปกรณ์
Media Converter ให้อย่างฉับไวจากเดิม 10/100 เป็น 100/1000 Mbps ซึ่งเป็น Uplink ของอุปกรณ์ DSLAM ที่ห้องชุมสายอาคารที่พักบุคคลากร15 (ให้บริการ ADSL ที่พักบุคลากรอาคาร 15-23 และบ้านพักในหมู่บ้านเก่าทุกหลัง) ทำให้สมาชิก TOT ADSL หลาย ๆ ท่านใช้งานได้เป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมาก
 
(^_^)สงกรานต์