นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อินเตอร์เน็ต ADSL ใน มอ. ใช้ไม่ได้

Ico48

คืนนี้เป็นคืนแรกที่ยังไม่หลุดเลยครับ ขอบคุณสำหรับผู้ที่ดูแลติดตามแก้ไขปัญหา จะลองดูอาการไปอีกระยะครับ

 อนันท์