นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อินเตอร์เน็ต ADSL ใน มอ. ใช้ไม่ได้

Ico48
ธวัชชัย [IP: 192.168.100.112]
12 มกราคม 2554 11:13
#62880

บ้านผมโชคดี  อยู่ข้างๆ ม.อ.

ก็เลยไม่มีปัญหาครับ (3BB)