นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อินเตอร์เน็ต ADSL ใน มอ. ใช้ไม่ได้

Ico48

ศูนย์คอมพิวเตอร์ผู้ดูแลระบบสายทองแดงภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งสายโทรศัพท์ที่เป็นเลขหมายภายใน 4 หลัก ถูกนำมาใช้เป็นช่องทางให้ผู้พักอาศัยในวิทยาเขตหาดใหญ่ได้ใช้บริการ ADSL ซึ่งในอดีตเมื่อสอบถามบริษัทที่ให้ความสนใจในการลงทุนก็มีเพียง TOT เท่านั้นที่ลงทุนให้ด้วยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยให้มีบริการ ADSL แต่เวลาผ่านไปการเปิดเสรีโทรคมนาคมทำให้เกิดการแข่งขัน ซึ่งในที่สุดเมื่อถึงจุดที่ผู้ให้บริการไม่อาจรักษาคุณภาพการบริการไว้ได้ ก็ได้เปิดทางเลือกให้ผู้ใช้บริการมากขึ้นโดยขณะนี้บริษัทที่สนใจให้บริการ ADSL ในพื้นที่พักอาศัยได้แก่ 3BB และ CAT Telecom ซึ่งบางท่านอาจได้รับใบโฆษณาไปแทรกไว้บ้างแล้วที่ประตูบ้านพัก ตอนนี้ได้มีการเดินสายใยแก้วนำแสงเพิ่มและติดตั้งระบบไฟฟ้าเตรียมพร้อมแล้ว ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้ใช้บริการใน ม.อ. เราจะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นครับ

ในการแจ้งปัญหาความเร็วในการใช้บริการควรแจ้งข้อมูลผลการทดสอบไปยังผู้ให้บริการเพื่อความชัดเจนตามคำแนะนำที่

http://netserv.cc.psu.ac.th/index.php/component/content/article/51-highlight/89-speed-test 

 (^_^) สงกรานต์