นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อินเตอร์เน็ต ADSL ใน มอ. ใช้ไม่ได้

Ico48
ant [IP: 192.168.100.112]
12 มกราคม 2554 09:41
#62874

การต่อ ADSL ที่บ้านพักหลุดบ่อยมากทำให้ขาดตอนในการติดต่อสื่อสารหรือการสืบค้นข้อมูล พอติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบของบริษัทที่ผูกขาดก็จะได้คำตอบว่าระบบคู่สายของมอ.มีปัญหา ช่างกำลังดำเนินการแก้ไข(ทุกครั้ง) 

ขอฝากประเด็นดังกล่าวให้กับผู้เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยช่วยแก้ปัญหาให้บุคลากรด้วย