นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เก็บตกรวมพลคนเขียนบล็อกชาวทรัพย์

Ico48
  • การเขียนบันทึกบ่อย ๆ เป็นการฝึกตนเองในเรื่องการสรุปเรื่อง การถ่ายทอด  และทบทวนความรู้ของตนเอง  ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งตนเอง และเพื่อนร่วมงานด้วย
  • หากมีการบันทึกไปเรื่อย ๆ จะพบว่า มีการพัฒนาในเรื่องการจัดระบบความคิดด้วยค่ะ