นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย

Ico48
นภดล ลิ้มสุรัตน์ [IP: 125.24.166.46]
19 ธันวาคม 2553 13:24
#62433

ก๋งของผม แซ่ลิ้ม อยู่ ต.ตลิ่งงาม

แด๋ของผม เดิมแซ่ลิ้ม แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็น ลิ้มสุรัตน์

ครูดวงวิภา อดีตครูสอนที่ ร.ร.บ้านอ่างทอง ต.อ่างทอง นามสกุลเดิม ลิ้มสุรัตน์

นามสกุล ลิ้มสุวรรณ กับ นามสกุล ลิ้มสุรัตน์ น่าจะเปลี่ยนพร้อมๆกันครับ ประมาณปีพ.ศ. 2500-2501

เพราะแด๋ของผม กับแด๋อั๋น ลิ้มสุวรรณ เป็นเพื่อนเกลอกัน

ส่วนลุงเขยของผม อยู่ ต.แม่น้ำ เปลี่ยนจากแซ่ลิ้ม เป็น ลิ้มธีรวัฒน์ ครับ 

อยากให้ เพิ่มข้อมูล