นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
มนตรี อริเดช [IP: 182.52.184.34]
17 December 2010 17:44
#62404

ก็เก่งมากครับผมคิดว่าคนที่ค้นพบเก่งมากและผมก็ทำเป็นเช่นกันโดยการเพาะจุรินทรีย์ง่ายมากครับ