นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
วิโรจน์ [IP: 115.87.2.249]
14 December 2010 22:10
#62328
ถ้าเราอยากทราบว่าเราต้องใช้จุลินทรีย์มากน้อยแค่ไหนจะทำการหาได้ยังไงครับว่าเราต้องใช้มากแค่ไหนกับระบบน้ำที่ไหลผ่านตลอด