นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น

Ico48

คุณทักษิณ ถ้างานหมดก็ตกงานซิ งานมากเป็นความท้าทายความเก่ง ลองหาวิธีทำให้งานเป็นระบบ หาตัวช่วย ดูแบบจากที่อื่น แล้วมาปรับปรุง ถ้ายังหาไม่ได้ ก็ยังท้าทายต่อไป แต่ถ้าหาได้แล้ว คงต้องหาสิ่งท้าทายใหม งานถึงจะสนุก เป็นสุข และเก่งขึ้น นำไปบอกลูกหลานได้