นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น

Ico48
ทักษิณ [IP: 118.173.12.235]
06 ธันวาคม 2553 15:16
#62152

อ่านการทำงานแล้วรู้สึกดีขึ้น แต่การทำงานต้องอาศัยคนอื่น แม้ทำงานให้ดีที่สุดอย่างไร ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง

การทำงานด้านธุรการหรือบริหารงานทั่วไป มันยุ่งยากมากโดยเฉพาะเรื่องการจัดแฟ้มเอกสาร เนื่องจากมีเอกสารหลากหลายมาก จัดเข้าแฟ้มมากมาย ไม่หมดเสียที ครั้นจะรวมแฟ้มเรื่องทั่วไป ก็ค้นหากันแย่