นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ESEM mode แก้ปัญหาการเตรียมตัวอย่างได้อย่างไร

Ico48

ถูกครับ ท่านหิ่งห้ิอย

โดยเฉพาะการออกแบบระบบสุญญากาศ ซึ่งใน conventional SEM จะเป็นแบบ Single pressure limiting aperture แต่ใน ESEM เป็น Multiple PLA ซึ่งการออกแบบดังกล่าวทำให้ ระดับ pressure ใน SEM column และ SEM chamber แตกต่างกันได้ เช่น ใน chamber เป็น10 Torr แต่ใน column เป็น10 E-5 torr ส่วนใน convent. SEM นั้น pressure จะเท่ากันทั้งบริเวณ