นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ESEM mode แก้ปัญหาการเตรียมตัวอย่างได้อย่างไร

Ico48
แสดงว่าเครื่อง ESEM มีการทำงานทีสลับซับซ้อนกว่า SEM ใช่มั๊ยครับ