นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อยากเล่า..กับปัญหาการติดตั้งโปรเจคเตอร์ ที่ต้องคำนึงกัน!! ^^

Ico48
เรื่องเล็ก ๆ ครับ อย่ามองข้าม [IP: 182.52.212.172]
20 พฤศจิกายน 2553 10:12
#61746

ถ้าจะให้จอภาพขยายใหญ่ขึ้น ต้องขยับ ที่แขวน ถอยห่างจากจออีกครับ เมื่อปรับได้ขนาดที่ต้องการแล้วค่อยติดตั้งจริง ๆ ครับ