นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึกแนะนำ แนะนำอะไร

Ico48

สำหรับคณะทรัพย์ฯ เมื่อมีบันทึกของบุคลากรคณะฯ หรือบันทึกที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร ขึ้นเป็นแนะนำบนระบบ share psu ก็ได้ดำเนินการแจ้ง E-mail เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนในการอ่าน และรับทราบ ทั้งนี้ บันทึกของบุคลากรคณะทรัพย์ฯ ที่ได้รับเป็นบันทึกแนะนำ คณะทำงาน KM มีรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการบันทึกอย่างต่อเนื่องค่ะ