นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส่วนเกินในชีวิต

Ico48

เห็นด้วยครับ เรามีสิ่งที่เกินจำเป็นมากเหลือเกิน

ตอนนี้ผมก็มี "พุง" ที่ยื่นเกินมามากเหลือเกิน

(^___^)

เนื้อหาเต็ม: ส่วนเกินในชีวิต