นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Perpetual Machines (เครื่องจักรไม่สิ้นสุด)

Ico48
วิศวกรคนนึง [IP: 202.28.25.243]
11 พฤศจิกายน 2553 11:53
#61516

 พลังงานไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือสูญหายไปได้ เพียงแต่เปลี่ยนรูปไปเท่านั้น (จากพลังงานเคมี เป็นพลังงานจลน์ หรือพลังงานศักย์ หรือ อื่นๆ..) ตามกฎทรงพลังงาน (law of conservation of energy) โลกสะสมพลังงานจากแสงแดดในรูปพลังงานเคมี (สารไฮโดรคาร์บอนปิโตรเลียม ตามแนวคิดที่ว่าปิโตรเลียมมาจากการทับถมของพืชและสัตว์มาหลายพันหลายหมื่นปี) แต่เราขุดเอามาใช้เร็วเกินไป

กฏข้อนี้เป็นจริงไม่ว่าจะใช้หลักของวิชาเคมีหรือฟิสิกส์ น่าแปลกที่มี สถาบันการศึกษาในไทยให้การรับรองสิ่งประดิษฐ์ที่ขัดกับกฏข้อนี้ครับ เห็นแล้วก็เหนื่อยใจแต่ขี้เกียจเข้าไปยุ่งแล้ว