นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส่วนเกินในชีวิต

Ico48
  • ดีใจ แทนห้องน้ำชั้นล่างด้วยค่ะ ที่ได้ ถูกใช้งานอย่างสมศักดิ์ศรีก็ในปี 2553 นี่แหละ 
  • ดีใจที่ ส่วนเกินหายไปพร้อมกับน้ำท่วมปี 2553 และได้เรียนรุ้ชีวิตรอบข้างเพิ่มขึ้น
  • ขอเป็นกำลังใจ.. ให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ในปี 2554....
เนื้อหาเต็ม: ส่วนเกินในชีวิต