นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส่วนเกินในชีวิต

Ico48
- จริงด้วยค่ะ เรามีมากเกินไป เมื่อเวลาน้ำท่วม ข้าวของเสียหาย เราก็นำมาทิ้ง แต่เราก็ได้แนวคิดใหม่ ว่าถ้าจะซื้ออะไรที่จำเป็น เราจะซื้อแบบที่น้ำท่วมหรือโดนน้ำ ก็ไม่ผุ ไม่พัง
เนื้อหาเต็ม: ส่วนเกินในชีวิต