นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 น้ำท่วม...น้ำใจ

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
08 พฤศจิกายน 2553 21:03
#61434
  • น้ำท่วม ครั้งนี้ ไม่ยิ่งใหญ่ เท่ากับ น้ำใจ  ที่มีต่อกัน 
  • สู้ ๆ ค่ะ 

 

เนื้อหาเต็ม: น้ำท่วม...น้ำใจ