นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศิลปในการทำดี เก็บภาพมาสอนใจ

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
05 พฤศจิกายน 2553 20:20
#61357
  • รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ และภูมิใจในความร่วมมือ ร่วมใจ เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ   และประทับใจอย่างยิ่งในกิจกรรมการทำอาหารที่พวกเราชาวทรัพย์ฯ ได้ร่วมกันทำ ณ โรงอาหารคณะทรัพย์ฯ ค่ะ.