นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 10 ของอร่อย

Ico48

เมนูที่ 9 พระรามลงสรง แต่ทานที่สุราษฯ นะ 

เนื้อหาเต็ม: 10 ของอร่อย