นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย

Ico48
ดลนภัส แป้นเพชร [IP: 113.53.147.100]
30 ตุลาคม 2553 22:26
#61249
ผมอยู่อยุธยา มีพ่อเป็นคนนครสวรรค์ ปู่เป็นคนเพชรบูรณ์ แต่ทำไมมีนามสกุลเดียวกันอยู่สมุยก็ไม่รู้