นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

Ico48
ชื่นชม [IP: 113.53.18.183]
19 ตุลาคม 2553 22:15
#61022
ขอชื่นชมด้วยคนครับ ทั้งผู้บริหาร นักศึกษาและคณาจารย์ บุคลากร