นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทสัมภาษณ์ “นายทวีศักดิ์ สงเคราะห์” ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2553

Ico48
  • ได้รู้จักพี่ทวีศักดิ์ สมัยพี่ประดิษฐ์ ยังคงมีชีวิติอยู่ เป็นพี่ที่มีน้ำใจและนิสัยดีมากๆคนหนึ่งค่ะ