นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การกรีดยาง

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
28 September 2010 18:24
#60525

คุณศาธิต 

มีการเปิดอบรมเมื่อไร จะแจ้งให้ทราบ

เนื้อหาเต็ม: การกรีดยาง