นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผลการทดสอบโปรแกรมป้องกันไวรัส AntiVirus

Ico48
เพิ่งรู้ว่า AV บนโลกนี้มีอยู่หลายเจ้ามากๆ หุหุ