นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผลการทดสอบโปรแกรมป้องกันไวรัส AntiVirus

Ico48
มาเช็คดู [IP: 192.168.100.112]
28 กันยายน 2553 15:37
#60514
ยิ่งอยู่มุม ขวา+บน เท่าไหร่ยิ่งดีใช่ใหมครับ