นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผลการทดสอบโปรแกรมป้องกันไวรัส AntiVirus

Ico48
เจ้าเมือง [IP: 192.168.100.112]
28 September 2010 14:09
#60509
ออกจะค้านกับความรู้สึกหน่อยๆ แฮะ - -