นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ ผู้ลาออกจากราชการปี 53 (2)

Ico48

รู้สึกตกใจมากที่อ.ชัยรัตน์จะลาออกก่อนเกษียณ

ม.อ.สูญเสียบุคลากรคุณภาพไปอีก 1 คน ก่อนเวลาอันควร

ผมได้เรียนรู้จากอ.ชัยรัตน์มากจากการที่เข้าประชุม และฟังท่านบรรยาย

ก็คงต้องขอบอกว่า ขอให้อาจารย์มีความสุขในทางเลือกที่อาจารย์ได้เลือกแล้วนะครับ