นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทสัมภาษณ์ “นายทวีศักดิ์ สงเคราะห์” ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2553

Ico48

  ทุก ๆ ปีจะเห็นพี่ทวีศักดิ์ช่วยงานเกษตรภาคใต้ ในฝ่ายศิลปการแสดงและวัฒนธรรมค่ะ พี่ทวีศักดิ์ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี  ปฏิบัติงานขยันขันแข็งค่ะ