นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทสัมภาษณ์ “นายทวีศักดิ์ สงเคราะห์” ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2553

Ico48
ได้ยินชื่อคุณทวีศักดิ์ สงเคราะห์เมื่อหลายปีที่แล้วจาก ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ที่ตามตัวช่วยไปแนะนำข้อมูลการเข้าสอบสัมภาษณ์ให้กับลูกชายของคุณทวีศักดิ อาจารย์บอกว่าพ่อเค้าเป็นลูกน้องของผม ทำงานดีมาก ทั้งขยันและเก่งสารพัดช่าง ได้อ่านบทสัมภาษณ์ทำให้เข้าใจสมกับที่อาจารย์ชื่นชม ลูกชายของคุณทวีศักดิ์ก็เป็นลูกไม้ที่หล่นใต้ต้น หน่วยงานต้นสังกัดชื่นชมให้ฟังอยู่เสมอ