นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทสัมภาษณ์ “นายทวีศักดิ์ สงเคราะห์” ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2553

Ico48

เป็นนายสารพัดช่าง ฝีมือดีของคณะฯ ต้องขอชื่นชมค่ะ และมีบทสัมภาษณ์ของป้านึก มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ http://share.psu.ac.th/blog/konwledge1/17434