นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53

Ico48

ยินดีด้วยกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และครูบาอาจารย์ที่นับเป็นโอกาสที่ส่งศิษย์ ถึงฝั่งได้อีกรุ่น ค่ะ...