นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Ico48

ขวัญเอ๋ย...ขวัญมานะคะ...หายตกกะใจได้เลยค่ะทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติแล้ว เริ่มต้นใหม่นะคะ...ช่วยกันเนอะ...ขอบคุณค่ะ