นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
taqwa [IP: 118.173.185.194]
17 August 2010 18:05
#59612

อยากทราบวิธีการคัดเเยกราเพนนิสี่เลี่ยม  เเละการคัดเลือก  การเพาะเลี้ยง