นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นิทานเวตาล : หนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน

Ico48

ผมก็จำได้ว่าเคยอ่าน

มันมีนิทานยทั้งหมด 20 กว่าเรื่อง

แล้วที่จำได้ พระราชาเดินทางไปคนเดียว

แล้วเงือนไข คือพระราชา ห้ามพูดเลย

ผมก็ยังงงว่าอ่านเรื่องเดียวกันปล่าว