นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช.

Ico48

วัฒนธรรมดีๆ เช่นนี้ ขอให้มีทุกองค์กร เพื่อช่วยให้คนทำงานร่วมกันแล้วมีความสุข ส่งเสริมให้งานก้าวหน้า ซึ่งจะเป็นผลดีกับทุกฝ่าย