นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อยากเล่า..กับปัญหาการติดตั้งโปรเจคเตอร์ ที่ต้องคำนึงกัน!! ^^

Ico48

ดีจังค่ะ... หลายความคิดหลายมุมมอง  ... ความรู้เชิงปฏิบัติจริง และสิ่งแวดล้อมสถานที่ติดตั้งสำคัญยิ่งต้องนำมาประยุกต์ให้เข้ากันได้อย่างลงตัว