นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อยากเล่า..กับปัญหาการติดตั้งโปรเจคเตอร์ ที่ต้องคำนึงกัน!! ^^

Ico48

เกือบลืมไปอีกจุดหนึ่งครับ

  • อาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้นะครับ ขึ้นกับรุ่น/ ยี่ห้อ คือปุ่มซูม (ทั้ง) ภาพ หรือวงแหวนซูมภาพ เพื่อปรับลด/ ขยายขนาดของภาพ ตามต้องการ วงแหวน ปรับขนาดภาพจะอยู่ สวมครอบอยู่ที่เลนส์ อาจจะซ้อนอยู่กับวงแหวนปรับระยะชัด (Focus) ปรับตั้งวงแหวนตรงนี้ เพื่อปรับขนาดภาพส่วนหนึ่งด้วยครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างจอภาพ กับโปรเจคเตอร์เป็นสำคัญด้วยครับ ปรับขยายจนสุดแต่ก็ยังได้ภาพเล็ก ถ้าระยะห่างน้อยเกินไป
  • เรื่อง Keystone นั้นมาปรับใช้ในกรณีที่แขวนโปรเจคเตอร์ ทำมุมก้มลง หากแขวนให้ต่ำลงมาในระนาบ แล้วกลัวว่าจะบังสายตาคนด้านข้าง/ ด้านหลังโปรเจอคเตอร์ แต่ต้องยึดดีๆ นะครับ เดี๋ยวโปรเจอเตอร์วิ่งลงมานอนเล่นที่พื้นละยุ่งไปอีกเรื่อง
เราเอง