นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อยากเล่า..กับปัญหาการติดตั้งโปรเจคเตอร์ ที่ต้องคำนึงกัน!! ^^

Ico48
มาแจมครับ
  • ส่วนของระยะห่างระหว่าง จอภาพกับเครื่องฉายนั้น ในคู่มือจะระบุ ไว้แล้วว่า ระยะควรเป็นเท่าไหร่ ระยะห่างเท่านี้จะให้ภาพขนาดเท่าไหร่ครับ ซึ่งพอจะนำมาใช้เป็นระยะห่าง คร่าวได้ นอกเหนือจากการฉายจริง เพื่อปรับระยะ
  • ในส่วนที่ท่าน คนธรรมดากล่าวถึงคือ keystone เอาไว้ปรับแก้ จอภาพที่เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เช่นกรณีการวางโปรเจอเตอร์ที่โต๊ะ แล้วใช้วัสดุรองหนุน (keystone) ให้โปรเจคเตอร์มีมุมฉายภาพที่เงยขึ้นซึ่งปรับได้ทั้งกรณีก้ม หรือเงยครับ
  • อีกเรื่องคงเป็นเรื่องของแสงสว่างในห้องครับ อาจจะต้องปรับเปลี่ยนสวิทซ์ไฟแสงสว่าง เพื่อปิด/ เปิดบางดวงได้ โดยเฉพาะไฟส่องสว่างตรงใกล้ๆ จอภาพ เพื่อให้ภาพสว่างขึ้น โดยที่ไม่ต้องปิดไฟมืดทั้งห้อง หรือถ้าความสว่างของโปรเจคเตอร์สูง ก็อาจจะไม่จำเป็น กรณีนี้ครับ
  • เรื่องระยะระหว่างแหล่งกำเนิดของภาพ (PC/ NB) กับเครื่องฉาย ก็อาจจะต้องคำนึงถึง ส่วนหนึ่งด้วยครับ หากระยะห่างกันค่อนข้างมาก จะทำให้สํญญาณภาพด้อยลงไป กรณีนี้ อาจจะต้องเพิ่มตัวขยาย/ ทวนสัญญาณเข้าไปครับ

 เราเอง